Dobrodošli na stranice Obiteljskog centra SMŽ

article_img1Obiteljski centar obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno - terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži u obavljanju djelatnosti. Obiteljski centar surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama te drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju potporu obitelji.

Obiteljski centar obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

  * brak i međusobne odnose roditelja i djece, uzdržavanja i druge
  * okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć
  * odgoj djece, posvojenje i prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži
  * probleme s invalidnošću
  * uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi
  * poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji
  * podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji
  * organiziranje učenja djeteta
  * smještaj u predškolske ustanove
  * poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupi nama stanovništva
  * razvoj i unapređenje izvan institucijskih oblika potpore obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
  * poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

Obiteljski centar obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno - terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži U obavljanju djelatnosti. U savjetodavnom procesu naglašavamo učenje, rješavanje problema, donošenje odluka, prilagođavanje zahtjevima okoline, potporu i pomoć. Obiteljski centar obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno-terapijske, edukacijske, promidžbene i druge stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji , djeci i mladeži.­­